หลายคนรู้จักกับ LinkedIn ที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อการหางานมาบ้างแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้ ว่าแพลตฟอร์มสีน้ำเงินเข้มนี้…